Polanddances

Strona internetowa polanddances.pl, która jest projektem wspólnym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Adama Mickiewicza, powstała, aby promować polski taniec za granicą. Pragniemy stworzyć jedno miejsce, które zbierać będzie informacje o aktualnej polskiej twórczości tanecznej. Miejsce, które będzie bazą polskich artystów, instytucji, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających w sferze sztuki tańca.

Jedna strona internetowa gromadząca wszystkie dane ułatwi zagranicznym widzom, krytykom, kuratorom i producentom nie tylko zapoznanie się z bieżącym repertuarem i artystycznymi propozycjami, ale pozwoli także na szybkie wyszukanie danych kontaktowych.

Zgłaszającym się artystom, instytucjom, grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym oferujemy możliwość prezentacji na osobnej podstronie, która zawierać będzie opis działalności, dane adresowe i kontaktowe oraz informacje o jednym wybranym spektaklu z bieżącego repertuaru wraz z materiałami promocyjnymi (zdjęcia, trailer).

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru zgłoszeń w formule open call –

Zebranie danych do promowania polskiego tańca za granicą,

w tym podczas międzynarodowych targów

Tanzmesse

Formularz zgłoszenia

UWAGA!
Po przesłaniu/zaakceptowaniu Formularza
nie można go edytować.

Dostępna jest opcja zapisania wersji roboczej Formularza oraz późniejszego powrotu do jego edycji.

Wypełnienie Formularza powinno nastąpić po podjęciu decyzji przez Zgłaszającego o przystąpieniu do programu zbierania danych do promowania polskiego tańca za granicą, w tym podczas międzynarodowych targów Tanzmesse. Wypełnienie Formularza wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu naboru zgłoszeń w formule open call – Zebranie danych do promowania polskiego tańca za granicą, w tym podczas międzynarodowych targów Tanzmesse, dostępnego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca link.

Formularz dotyczy Zgłoszenia jednego podmiotu (instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub osoby fizycznej) wraz z jednym, wybranym przez Zgłaszającego spektaklem.

Osoba wypełniająca Formularz działa w imieniu Zgłaszającego i jest traktowana jako osoba do kontaktów roboczych z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami: office@polanddances.pl.

Osoba do kontaktów roboczych

na podany adres wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia

imię
nazwisko
e-mail
numer telefonu

A. Informacje ogólne

proszę podać pełną nazwę Zgłaszającego zgodnie z Regulaminem

wersja w języku polskim
wersja w języku angielskim

proszę podać nazwę zgłaszanego podmiotu do zaprezentowania w materiałach promocyjnych;
w przypadku grupy nieformalnej lub kolektywu możliwe jest wpisanie nazwisko/nazwisko/nazwisko

wersja w języku polskim
wersja w języku angielskim
adres strony internetowej
adres anglojęzycznej strony internetowej
adres strony na portalu Facebook lub Instagram
e-mail

proszę podać dane kontaktowe osoby zajmującej się działaniami międzynarodowymi

imię
nazwisko
stanowisko w języku polskim
stanowisko w języku angielskim
e-mail

proszę używać czasowników w 3. osobie

maks. 500 znaków ze spacjami w języku polskim
maks. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim

proszę zachować układ chronologiczny, według najnowszych wydarzeń;
można dodać maksymalnie 10 wydarzeń;
w przypadku instytucji – proszę wpisać pełną nazwę instytucji, a w przypadku osoby – proszę wpisać imię i nazwisko

proszę zachować układ chronologiczny, według najnowszych wydarzeń;
można dodać maksymalnie 10 wydarzeń

B. Informacje o spektaklu

proszę podać tytuł bez cudzysłowu

wersja w języku polskim
wersja w języku angielskim

jeśli nazwa zespołu jest inna niż nazwa własna zgłaszanego podmiotu

wersja w języku polskim
wersja w języku angielskim

proszę podać liczbę wszystkich artystów występujących w spektaklu

proszę podać liczbę osób, wliczając obsadę oraz obsługę techniczną lub realizatorów

jeśli spektakl przeznaczony jest dla dzieci lub młodzieży, proszę dookreślić wiek

maks. 500 znaków ze spacjami w języku polskim
maks. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim

proszę podać czas w minutach, liczony łącznie z przerwami

proszę podać datę i miejsce premiery lub pierwszej publicznej prezentacji

rrrr-mm-dd
miasto w języku polskim
miasto w języku angielskim

w miarę dostępności proszę dodać link do filmu promocyjnego z angielskimi napisami lub w języku angielskim
dopuszczalne są linki do serwisów YouTube i Vimeo

link do serwisu z filmem promocyjnym

nagrania nie będą prezentowane na stronie, mogą posłużyć do przygotowania materiałów promocyjnych
dopuszczalne są linki do serwisu YouTube

link do filmu

proszę dodać min. 5, a maks. 10 wybranych fotografii zgodnie z wymaganiami;
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć oraz ich kadrowania zgodnie z projektem strony
wymagania techniczne: orientacja pozioma (horyzontalna), format jpg high quality, RGB, dłuższy bok 3500 px

w miarę możliwości proszę przesłać logotyp/logotypy w wersji achromatycznej (czarno-białej);
w przypadku logotypów sponsorskich/patronackich dodając na początku nazwy cyfrę oznaczającą kolejność logotypu w prezentacji
wymagania techniczne: format png lub jpg

Logotyp zgłaszanego podmiotu
Maksymalny rozmiar pliku to 4MB

Inne logotypy
(jeśli ich publikacja wynika ze zobowiązań zgłaszanego podmiotu)

Maksymalny rozmiar pliku to 4MB

proszę podać zapisy, które są wymagane przy opisie spektaklu

imię
nazwisko
e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) do Regulaminu naboru zgłoszeń w formule open call – Zebranie danych do promowania polskiego tańca za granicą, w tym podczas międzynarodowych targów Tanzmesse i innych działań promocyjnych związanych ze stroną PolandDances (dalej: Regulamin), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, w celu wskazanym w Regulaminie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartym w §6 Regulaminu obowiązkiem informacyjnym i w pełni rozumiem jego treść. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) do Regulaminu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie Instytutowi Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie, w celu wskazanym w Regulaminie.
Skip to content